ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล / ประกาศรับสมัครงาน / คัดเลือก
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่
1 ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 20 มิถุนายน 2565
2 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เมืองบางยม สสอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 18 พฤษภาคม 2565
3 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 31 มีนาคม 2564
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิกประจำจังหวัดสุโขทัย 28 ตุลาคม 2563
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี 19 พฤษภาคม 2563
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ ในระดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี 19 พฤษภาคม 2563
7 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 23 เมษายน 2563
8 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 23 เมษายน 2563
9 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อระดับที่สูงขึ้น โรงพยบาลสุรินทร์ 23 เมษายน 2563
10 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 23 เมษายน 2563

ประกาศรับสมัครงาน/คัดเลือก
เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 24 มิถุนายน 2565
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคร และกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2 ตุลาคม 2564
3 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ปละสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง แพทยืแผนไทย และพนักงานบริการ 5 พฤษภาคม 2563
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกรับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 พฤษภาคม 2563
5 ประกาศฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 5 พฤษภาคม 2563
6 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 กุมภาพันธ์ 2563
7 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลาที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 20 กุมภาพันธ์ 2563
8 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สมรรถนะ ครั่งที่ 1 และครั้งที่ 2 สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 18 กุมภาพันธ์ 2563
9 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.สุโขทัย 7 มกราคม 2563

หนังสือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หนังสือ เวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หนังสือ เวียน
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
เวียน 20 มิ.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 14 ม.ค. 65
เวียน 14 ม.ค. 65
เวียน 22 พ.ค. 63
หนังสือ คำสั่ง
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
คำสั่ง 29 มิ.ย. 65
คำสั่ง 23 มิ.ย. 65
คำสั่ง 20 มิ.ย. 65
คำสั่ง 14 มิ.ย. 65
คำสั่ง 28 ม.ค. 65
คำสั่ง 12 พ.ย. 64
คำสั่ง 20 ก.ย. 64
คำสั่ง 3 ก.ย. 64
หนังสือ ประกาศ
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
ประกาศ 15 มี.ค. 65
ประกาศ 19 ส.ค. 64
ประกาศ 19 ส.ค. 64
ประกาศ 2 มิ.ย. 64
ประกาศ 3 มี.ค. 64
ประกาศ 23 ธ.ค. 63
ประกาศ 12 พ.ย. 63
ประกาศ 28 ต.ค. 63
หนังสือ เรื่องอื่นๆ
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
อื่นๆ 18 มิ.ย. 63
อื่นๆ 18 มิ.ย. 63
อื่นๆ 29 ก.ย. 38

ดูหนังสือทั้งหมด...

ค่านิยม

“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

กระทรวงสาธารณสุข