ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล / ประกาศรับสมัครงาน / คัดเลือก
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่
1 หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 29 ธันวาคม 2565
2 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 28 ธันวาคม 2565
3 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 7 พฤศจิกายน 2565
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 21 ตุลาคม 2565
5 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 18 ตุลาคม 2565
6 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 กันยายน 2565
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.สุโขทัย 16 สิงหาคม 2565
8 การรับสมัครข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 25 กรกฎาคม 2565
9 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สังกัดสสจ.สุโขทัย 12 กรกฎาคม 2565
10 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.สุโขทัย 6 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครงาน/คัดเลือก
เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่
1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.สุโขทัย 18 ตุลาคม 2565
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 1 กรกฎาคม 2565
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 24 มิถุนายน 2565
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคร และกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2 ตุลาคม 2564
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ปละสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง แพทยืแผนไทย และพนักงานบริการ 5 พฤษภาคม 2563
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกรับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 พฤษภาคม 2563
7 ประกาศฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 5 พฤษภาคม 2563
8 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 กุมภาพันธ์ 2563
9 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลาที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 20 กุมภาพันธ์ 2563
10 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สมรรถนะ ครั่งที่ 1 และครั้งที่ 2 สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 18 กุมภาพันธ์ 2563
11 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.สุโขทัย 7 มกราคม 2563

หนังสือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หนังสือ เวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หนังสือ เวียน
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
เวียน 5 ส.ค. 65
เวียน 20 มิ.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 14 ม.ค. 65
เวียน 14 ม.ค. 65
หนังสือ คำสั่ง
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
คำสั่ง 14 พ.ย. 65
คำสั่ง 22 ต.ค. 65
คำสั่ง 6 ต.ค. 65
คำสั่ง 6 ต.ค. 65
คำสั่ง 10 ส.ค. 65
คำสั่ง 9 ส.ค. 65
คำสั่ง 29 มิ.ย. 65
คำสั่ง 23 มิ.ย. 65
หนังสือ ประกาศ
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
ประกาศ 12 ก.ค. 65
ประกาศ 12 ก.ค. 65
ประกาศ 6 ก.ค. 65
ประกาศ 6 ก.ค. 65
ประกาศ 15 มี.ค. 65
ประกาศ 19 ส.ค. 64
ประกาศ 19 ส.ค. 64
ประกาศ 2 มิ.ย. 64
หนังสือ เรื่องอื่นๆ
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
อื่นๆ 18 มิ.ย. 63
อื่นๆ 18 มิ.ย. 63
อื่นๆ 29 ก.ย. 38

ดูหนังสือทั้งหมด...

ค่านิยม

“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

กระทรวงสาธารณสุข