ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล / ประกาศรับสมัครงาน / คัดเลือก
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 1 มิถุนายน 2566
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 25 เมษายน 2566
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 11 เมษายน 2566
4 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 เมษายน 2566
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 8 มีนาคม 2566
6 หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 29 ธันวาคม 2565
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 28 ธันวาคม 2565
8 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 7 พฤศจิกายน 2565
9 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 21 ตุลาคม 2565
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 18 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครงาน/คัดเลือก
เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่
1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.สุโขทัย 18 ตุลาคม 2565
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 1 กรกฎาคม 2565
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 24 มิถุนายน 2565
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคร และกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2 ตุลาคม 2564
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ปละสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง แพทยืแผนไทย และพนักงานบริการ 5 พฤษภาคม 2563
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกรับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 พฤษภาคม 2563
7 ประกาศฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 5 พฤษภาคม 2563
8 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 กุมภาพันธ์ 2563
9 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลาที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 20 กุมภาพันธ์ 2563
10 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สมรรถนะ ครั่งที่ 1 และครั้งที่ 2 สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 18 กุมภาพันธ์ 2563
11 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.สุโขทัย 7 มกราคม 2563

หนังสือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หนังสือ เวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หนังสือ เวียน
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
เวียน 5 ส.ค. 65
เวียน 20 มิ.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 14 ม.ค. 65
เวียน 14 ม.ค. 65
หนังสือ คำสั่ง
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
คำสั่ง 10 เม.ย. 66
คำสั่ง 5 เม.ย. 66
คำสั่ง 27 ก.พ. 66
คำสั่ง 27 ก.พ. 66
คำสั่ง 24 ม.ค. 66
คำสั่ง 14 พ.ย. 65
คำสั่ง 22 ต.ค. 65
คำสั่ง 6 ต.ค. 65
หนังสือ ประกาศ
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
ประกาศ 7 มี.ค. 66
ประกาศ 12 ก.ค. 65
ประกาศ 12 ก.ค. 65
ประกาศ 6 ก.ค. 65
ประกาศ 6 ก.ค. 65
ประกาศ 15 มี.ค. 65
ประกาศ 19 ส.ค. 64
ประกาศ 19 ส.ค. 64
หนังสือ เรื่องอื่นๆ
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
อื่นๆ 18 มิ.ย. 63
อื่นๆ 18 มิ.ย. 63
อื่นๆ 29 ก.ย. 38

ดูหนังสือทั้งหมด...

ค่านิยม

“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

กระทรวงสาธารณสุข