เรื่อง วันที่ประชาสัมพันธ์
1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.สุโขทัย 18 ต.ค. 65
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 1 ก.ค. 65
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 24 มิ.ย. 65
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคร และกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2 ต.ค. 64
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ปละสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง แพทยืแผนไทย และพนักงานบริการ 5 พ.ค. 63
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกรับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 พ.ค. 63
7 ประกาศฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 5 พ.ค. 63
8 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 ก.พ. 63
9 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลาที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 20 ก.พ. 63
10 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สมรรถนะ ครั่งที่ 1 และครั้งที่ 2 สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 18 ก.พ. 63
11 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.สุโขทัย 7 ม.ค. 63